Krijg een deel van de aanvraagkosten van uw merk/model terug door de IE-voucher

Het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft in samenwerking met de bevoegde nationale instanties de IE-voucher gelanceerd. Via deze IE-voucher kunnen kmo’s in 2021 tot maximaal 50% van de registratiekosten van hun Benelux- en Europese merk-en modelaanvragen met een maximum van € 1.500 terugvorderen. De IE-voucher in een notendop:

  1. De IE-voucher kan alleen aangevraagd worden door een kmo die voldoet aan de Europese kmo-definitie
  2. Opgelet: de IE-voucher moet aangevraagd worden door de onderneming zelf, en dus niet door merk-of modelgemachtigde.
  3. Maximaal 50% van de basis registratiekosten worden vergoed met een maximum van € 1.500.  In één aanvraag kunnen meerdere merk-en/of modelaanvragen aangevraagd worden. Let op: enkel de basis registratiekosten komen in aanmerking, concreet betekent dat bijvoorbeeld voor een Benelux-merk € 122 (50% van € 244)
  4. Het is belangrijk dat, als je een IE-voucher wil gebruiken, je jouw Benelux of Europese merk-en/of modelregistratie pas mag aanvragen nadat je goedkeuring kreeg van EUIPO.
  5. In 2021 mag maar één IE-voucher per bedrijf aangevraagd worden.
  6. Er zijn 5 periodes waarin de IE-voucher aangevraagd kan worden. De eerste periode start op 11 januari 2021 tot 31 januari 2021

 Meer info en aanvraagformulieren via: www.boip.int/nl/ievoucher.