Campagnebeeld vriendenaandeel

Mogelijke financieringsbronnen

Financiering tijdens de coronacrisis

Het coronavirus heeft voor veel Vlaamse ondernemers een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, nemen de Vlaamse, Federale en Europese overheid extra maatregelen. Ook de steden en gemeenten alsook andere instanties nemen initiatieven om de getroffen ondernemers meer financiële ademruimte te geven. Een overzicht van deze initiatieven kan je terugvinden op vlaio.be/corona. Ook in de Subsidiedatabank werd er een apart thema ‘Coronavirus’ gemaakt waarop je kan filteren.