Waterstof Industrie Cluster

Bedrijven die willen samenwerken rond waterstof als opslagmedium voor hernieuwbare energie en het gebruik ervan voor zero-emissie mobiliteit, warmte- of chemische toepassingen. De cluster moedigt samenwerking aan tussen partners, detecteert en faciliteert mogelijke waterstofprojecten en wil een spreekbuis vormen ten aanzien van het beleid. 

Voor wie?

Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van waterstof:

 • Productie van hernieuwbare energie
 • Waterstoftechnologie (productie, transport, opslag van waterstof)
 • Systeem integratie en netwerkbeheerders (gas, elektriciteit)
 • Ontwikkeling van toepassingen op waterstof
 • Eindgebruikers van waterstof (transport, chemie, …)

Hoewel het zwaartepunt van de cluster in Vlaanderen ligt, zijn ook bedrijven uit Nederland en bij uitbreiding de Benelux welkom.

Wat kan je verwachten?

 • Actieve kennisdeling en netwerking via:
  • Een driemaandelijkse algemene meeting met alle leden en enkele gastsprekers, op locatie bij een van de leden waar iets te zien is rond waterstof. 
  • Gratis deelname aan jaarlijks congres van WaterstofNet, een buitenlands werkbezoek en een aantal specifieke workshops
  • Nieuwsbrieven met overzicht van de ontwikkelingen bij de partners en de buitenwereld.
 • Een gedeelte projectontwikkeling en advies, waarbij naar concrete projecten met meerdere spelers wordt toegewerkt. 
 • Een platform voor contacten naar verschillende overheden
 • Een netwerk dat op Benelux-niveau fungeert als incubator voor waterstofprojecten.

Hoe pakken we dit aan?

De cluster wil in eerste instantie een platform zijn om kennis uit te wisselen en samenwerkingen op te zetten rond waterstof en power-to-gas concepten. 

Samen met de bedrijven zoekt WaterstofNet naar mogelijke (piloot)-projecten en helpt bij het opzetten van het partnership. 

De ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof in onze regio is immers één van de hoofdbetrachtingen.

Daarnaast wil de cluster een spreekbuis vormen richting het beleid en de positie van de Vlaamse industrie in Europa bewerkstelligen.

Contactgegevens?

Isabel François
Clustermanager
Tel 0478 98 21 40
isabel.francois@waterstofnet.eu