Smart Digital Farming

Stimuleren van open innovatie, markt –en productdifferentiatie en internationale zichtbaarheid bij Vlaamse bedrijven door actief en duurzaam samen te werken op vlak van slimme precisielandbouw –en veeteelt

De datarevolutie in de Agrifood sector is de gemeenschappelijke economische opportuniteit waar dit netwerk op inzet. De snelle ontwikkeling van ICT en sensorgebaseerde technologieën en software zorgt dat een enorme en steeds toenemende hoeveelheid gegevens verzameld kan worden en beschikbaar wordt en dit in alle landbouwsectoren en doorheen de hele supply chain: from farm to fork.  Tel daarbij de explosie van data op door het toenemende gebruik op van biosensoren, nanotechnologie, low-cost elektronica, IOT en remote sensing technieken.  Dan ontstaat een scenario dat een groot potentieel biedt voor nieuwe data driven business modellen.

In het innovatief bedrijfsnetwerk zullen de leden hun competitiviteit verhogen door de beschikbare data die door hun machines en sensoren wordt verzameld samen te brengen en strategisch te analyseren. Zo kunnen zij een product met een meerwaarde aanbieden aan hun klanten en competitief blijven. Door dit in een samenwerkingsverband te doen kunnen de ontwikkelingskosten commercieel verantwoord blijven voor de eindklant.

Voor wie?

Bedrijven die actief zijn of interesse hebben in IoT-gedreven innovatie of data-gedreven ontwikkelingen in precisielandbouw en veeteelt:

 • Erfbetreders in de primaire productie
 • Verwerkers en derdelijnsleveranciers
 • Geo-ICT bedrijven
 • Ontwikkelaars van sensoren, drones en embedded controllers
 • Data analytics
 • IoT-bedrijven
 • Fabrikanten van machines en (stal)uitrustingen

Wat kan je verwachten?

 • Door lid te worden van dit netwerk zal uw bedrijf i.s.m. de andere leden actief kennis en expertise bundelen om zeer gericht nieuwe business cases te ontwikkelen.
 • Als lid zal u nieuwe, duurzame samenwerkingsverbanden realiseren die u toelaten om nieuwe (inter)nationale economische opportuniteiten te valoriseren.
 • Het netwerk wil geen 'praatbarak zijn maar focust op de output van nieuwe geïntegreerde producten en diensten.

Hoe pakken we dit aan?

 • Marktonderzoeken, marktverkenningen, potentieel-inschattingen en kosten-batenanalyses
 • Infosessies over wetgeving, beleid en datastandaarden
 • Deelname aan Europese en Vlaamse onderzoekscalls
 • Brainstormsessies om cases te generen
 • Uitwerking van specifieke cases in subgroepen of cross-sectoriële teams
 • Promoten van smart farming

Contactgegevens?

Bart Minne, netwerk manager
T 0475 23 75 68
bart.minne@ilvo.vlaanderen.be