Smart Cities Vlaanderen - IoT for Society

Dé community voor bedrijven die steden SMART willen maken

De sleutel tot slimme mobiliteit, slim leven, slimme burgers en slim milieu in een stedelijke ecotoop? Met grote impact op de economie, ecologie en maatschappij? Die ligt in de ontginning van alle beschikbare data, gevalideerde informatie en reeds ontwikkelde kennis om uiteindelijk te komen tot innovatieve, technologische oplossingen. Dat is een uiterst complex proces, want het smart city-landschap evolueert snel. Bovendien kijken bedrijven en overheden aan tegen een versnipperd landschap van initiatieven en expertise, verspreid over tal van actoren. Enkel via nauwe samenwerking kunnen ze erin slagen om collectief nieuwe producten en diensten op de markt te brengen met wereldwijd potentieel. En dat is precies waarvoor Smart Cities Vlaanderen ijvert.

Voor wie?

Start-ups, kmo’s en grote spelers met een innovatieve mindset, drive om te co-creëren, gezonde groei-ambitie en internationale interesse. Om tot een totaaloplossing te komen, mikken we op zowel technologie-aanbieders, platformaanbieders, integratoren, applicatiebedrijven als dienstverleners in verschillende domeinen zoals media, retail, toerisme, vervoer, veiligheid, …

Doel?

  • Het ecosysteem van bedrijven (met ambities in en oplossingen voor de smart city-markt) bottom-up uitbouwen en versterken, zowel lokaal in Vlaanderen als internationaal.
  • Alle actoren stimuleren om onderling meer en beter samen te werken op vlak van nieuwe toepassingen, producten en businessmodellen, die onder meer door Internet of Things-systeemconcepten mogelijk gemaakt worden.
  • Actief opportuniteiten identificeren, bedrijven verbinden om ze te realiseren in verschillende toepassingsdomeinen en het traject begeleiden tot en met de succesvolle introductie. 

Hoe pakken we dit aan?

Smart Cities Vlaanderen biedt drie lidmaatschapspakketten, elk met een eigen dienstverlening:

  1. Inform: leden krijgen toegang tot smart city-informatie via nieuwsbrieven, calls en aanbestedingen.
  2. Connect: leden krijgen de kans om te netwerken en onderlinge synergieën te ontdekken.
  3. Cultivate: leden kunnen rekenen op reële toegevoegde waarde dankzij de focus op projectontwikkeling en het opzetten van samenwerkingsinitiatieven.

Contacteer 

Isa Rogiers - Community Manager - isa.rogiers@smartcities.vlaanderen
Peter Vandeurzen - Cluster Manager - peter.vandeurzen@smartcities.vlaanderen
Mark De Colvenaer - Innovation Manager - mark.decolvenaer@dspvalley.com

Thema's

Smart - IoT - city

Partner
Smart Cities Vlaanderen