Smart Buildings in Use

Duurzame digitale oplossingen die staan als een huis

Gebouwen worden alsmaar complexer op vlak van onderhoud en beheer. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in te lossen én de totale levenscycluskosten onder controle te houden. Denk hierbij aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things (IoT), nieuwe businessmodellen (DBFM, product-dienst-systemen), … 

Deze cluster brengt vooruitstrevende bedrijven samen om in een vertrouwelijke sfeer kennis en ervaringen te delen. Samen gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen om tot de koplopers van de digitale transformatie te blijven behoren. 

Voor wie?

Alle bedrijven die een voortrekkersrol willen spelen in de verdere digitalisering van het beheer en onderhoud van gebouwen zoals:

  • aannemers
  • professionele gebouweigenaren en -beheerders, facilitymanagers en vastgoedontwikkelaars
  • aanbieders van software en hardware
  • materiaalproducenten

Doel?

  • Streven naar nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden en een verhoogde kennis en toegenomen digitalisering van de onderhouds- en beheersactiviteiten bij de leden.
  • Een sterkere ontplooiing van de markt mogelijk maken, met verhoogde competitiviteit van de leden tot gevolg.

Hoe pakken we dit aan?

  • Organiseren van studiedagen, netwerkevents en workshops om bedrijven te ondersteunen bij hun digitaliseringsproces waarbij kennisdeling en samenwerking centraal staan. 
  • Begeleiden van bedrijven bij het vormen van partnerships om nieuwe toepassingen te ontwikkelen via open innovatie zodat dit uitmondt in leerrijke demo’s en begeleide innovatieprojecten.
  • De eindklant sensibiliseren waardoor de vraag stijgt vanuit de markt naar een meer geïntegreerde aanpak van het onderhoud en beheer van gebouwen.

Contacteer 

Luc François - luc.francois@bbri.be

Thema's

Smart - gebouwbeheer - digitalisering