Scaleup Vlaanderen - Masterclass Access 2 Growth

Als ambitieuze startup of scale-up krijg je tijdens je groeiproces vaak te maken met een aantal uitdagingen die je groei belemmeren. De uitdagingen waarmee we jouw als ondernemer in deze Masterclasses willen ondersteunen, omvatten: 

  • Inzicht in de lange termijn impact van bepaalde financieringsbeslissingen (Masterclass Toegang tot financiering) 
  • Onderbouwde keuzes maken bij het bepalen van een internationale strategie (Masterclass Toegang tot Internationalisatie)

Voor wie?

Voor bedrijven die nog geen product/market fit hebben.

Wat kan je verwachten?

In een beperkte groep (max. 10 à 12 ondernemers) met ondernemers die voor dezelfde uitdaging staan word je in deze Masterclass begeleid door een expert ter zake.

Masterclass toegang tot financiering

  • Inzicht omtrent de mogelijke impact van een financieringskeuze op (middel) lange termijn
  • Meer gerichte en beter gefundeerde financieringsbeslissingen omtrent de financieringsstrategie
  • Toeleiding naar mogelijke financiers (PMV, banken, VLAIO ...)

Masterclass internationale strategie

  • Een methodiek, tools en databronnen aangereikt voor het uitwerken van een onderbouwde internationalisatiestrategie
  • Individuele begeleidingen om kansen op succes van het risicovolle internationaliseringsproces te maximaliseren door een goede voorbereiding

Hoe pakken we dit aan?

In een beperkte groep (max. 10 à 12 ondernemers) met ondernemers die voor dezelfde uitdaging staan word je in deze Masterclass begeleid door een expert ter zake, die je zal helpen de nodige inzichten te verwerven in de materie en de nodige tools zal aanreiken om na de Masterclass mee aan de slag te gaan. Daarnaast zal elk van deze Masterclasses ook een of meerdere getuigenissen omvatten van ondernemers die hierin reeds vergevorderd zijn. Zij zullen hun ervaringen delen om de aangereikte kennis nog meer aan de praktijk te toetsen. Ook aan de hand van peer learning en interacties met de andere deelnemers aan de Masterclass zal je als deelnemer nieuwe inzichten verwerven.

Kostprijs
€ 574 per deelnemer
Partner
Agoria,
imec.istart,
Sirris