Scaleup Vlaanderen - Access 2 Technology Screening

Vlaamse startups en scale-ups focussen doorgaans op het vermarkten en opschalen van hun eerste producten of diensten. Hoewel velen sterke en unieke producten ontwikkelen, worden soms opportuniteiten gemist om een duurzaam competitief voordeel te creëren door ze technologisch te versterken, of verliezen sommige kansen uit het oog om hun productportfolio uit te breiden met nieuwe, meer geavanceerde versies waar nieuwe technologie een rol in kan spelen.

Voor wie?

  • digitale startups en scale-ups (schaalbare software en/of hardware product) 
  • bedrijven die een zicht hebben op hun technische uitdaging voor hun eerste product en/of een duidelijke product roadmap hebben voor vervolgproducten/productuitbreidingen 
  • bedrijven die minstens een eerste (pre-)seed investering hebben

Wat kan je verwachten?

Door de technische uitdaging(en) voor hun eerste product en/of een duidelijke product roadmap voor te leggen aan een panel van technologie-experten, kunnen opportuniteiten voor samenwerking gedetecteerd worden. Aan het einde van deze goeroesessie zouden de deelnemende bedrijven: 

  • Concrete aanknopingspunten moeten hebben om in gesprek te gaan met één of meerdere onderzoeksgroepen uit kennisinstellingen die hen technologisch zouden kunnen verrijken en versterken. 
  • Eerste gesprekken moeten kunnen aangaan met kennisinstellingen om Proof-of-Concept projecten te definiëren met als doel nieuwe technologieën of technologische know-how in hun product(en) te integreren. 

Hoe pakken we dit aan?

In elk van de sessies worden een 10-tal technologie-experten (goeroe’s) vanuit de technologiepartners imec en Sirris (en waar relevant eventueel experten van universiteiten of andere relevante kennisinstellingen) ingeschakeld om de dossiers mee te adviseren in een 1-op-1 sessie. In samenspraak met de VLAIO Bedrijfsadviseurs en het VLAIO netwerk kan (tevens deels in functie van de specifieke bedrijven die gescreend worden) bekeken worden van welke kennisinstellingen experten dienen ingeschakeld te worden.

Kostprijs
€ 1.400 per deelnemer
Partner
imec.istart,
Sirris