Logistiek voor circulaire retailers

De circulaire economie biedt kansen aan retailers om hun klimaatimpact te verminderen, merken aan zich te binden en hun concurrentievoordeel op lange termijn te vergroten. Tegelijk wordt circulair ondernemen meer en meer de norm, denk aan de steeds uitbreidende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de groei van tweedehandsmarkten en extra dienstverlening. We helpen je graag op de (circulaire) weg via een gefocust, relevant en praktijkgericht traject.

Doorheen oktober en november organiseren Möbius en VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen, het aanspreekpunt voor (duurzame) ondernemers in Vlaanderen) een reeks van drie workshops om je te begeleiden doorheen de de noodzaak, kansen en stappen richting circulariteit.

Voor wie?

We focussen niet op één specifieke sector. Zowel voeding, mode & kleding, electronica, DIY, vrije tijd & sport als meubels zullen bod komen. 
Je werkt voor een retailbedrijf en hebt een van de volgende rollen en bijhorende doelstellingen:

  • Operations manager die zijn bedrijf op de lange termijn concurrentiëler wilt maken
  • Supply chain manager op zoek naar manieren om duurzamere grondstoffen in zijn producten te gebruiken
  • Innovatie-/duurzaamheidsmanager die wilt voorop blijven lopen en deelnemen aan deze systemische transformatie
  • CX-manager die met nieuwe manieren zijn klanten wil betrekken
  • Bestuurder die wil inzetten op circulaire economie

Wat kan je verwachten?

  1. We geven inzicht in hoe circulaire economie (trends, regelgeving, …) jouw bedrijfsvoering kan en zal veranderen de komende jaren en hoe hierop in te spelen.
  2. We bieden een overzicht van kansrijke circulaire businessmodellen die relevant zijn voor jouw situatie (sector, plaats in de waardeketen, huidige maturiteit) en gaan uitgebreid in op hoe dit te realiseren. We laten hierbij de wisselwerking tussen merken & retail en de impact van opkomende e-commerce niet links liggen.
  3. We bespreken de kansen van een circulaire economie voor de klantbeleving.
  4. We werken samen toe naar een tastbaar actieplan uit voor het aanpakken van circulariteit als retailer.

Hoe pakken we dit aan?

  • 3 workshops: We zetten in op 3 groepssessies waarin drijfveren, inspiratie en een exploratie van mogelijke business modellen centraal staat.
  • 3 korte coachingsessies: we vervolgen via enkele coachingsessie in kleinere groepjes, om de opgedane inzichten te vertalen naar eerste stappen en concrete acties.