Energietransitie: bewust en duurzaam omgaan met energie!

De energiecrisis vormt voor elke kmo een uitdaging. Met het lerend netwerk energietransitie bieden we deze uitdaging een antwoord door een implementatieplan te ontwikkelen met concrete oplossingen.

Voor wie?

Kmo type burelen: ondernemingen die vooral de focus leggen op 'kennis-werk'. In acht name dat deze bedrijven geen productieomgeving hebben of deze laten produceren in het buitenland.  

Kmo type ambachtsproductie: ondernemingen die de focus leggen op ambacht bv. bakkers, beenhouwers, frituren, kleine productiehallen, etc. #medewerkers (15-100)

Kmo type productie: ondernemingen met een focus op productie. Belangrijke voorwaarde: bedrijven moeten tijdens het produceren energie gebruiken om het product tot stand te brengen. #medewerkers (25-125)

Wat kan je verwachten?

Door middel van een energiescan worden deelnemende bedrijven bewust gemaakt van de energiemaatregelen. Na deze opleiding kan men een energiescan invullen en deze implementeren a.d.h.v. de klimaatdoelstelling 2050.

Hoe pakken we dit aan?

Aan de hand van groepssessies worden deelnemende bedrijven geïnformeerd over alternatieven en concrete oplossingen.

In de individuele sessies worden de bedrijven persoonlijk begeleid in de energiescan en mogelijkheden.

Bedrijven zullen ook informatie krijgen over het belang van de juiste partner onder de arm te nemen.

Kostprijs
€ 1290 excl. btw
Partner
Syntra West