Andere initiatieven rond netwerking en duurzaam ondernemen

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen.

Het is de bedoeling om Vlaamse beleidsmakers, overheidsmanagers en aankopers bij de overheid of in de publieke sector te overtuigen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, te testen en aan te kopen.

The Circular Hub ondersteunt de ondernemerswereld richting circulaire economie. Door (startende) ondernemers te inspireren om te kiezen voor circulaire businessmodellen en zoveel mogelijk ondernemers te verbinden die circulair ondernemen, wil The Circular Hub de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen versnellen.   

The Shift is het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid en brengt meer dan 430 bedrijven, NGO’s en andere organisaties samen om partnerships te stimuleren. Doorheen het jaar organiseren ze samen met en voor hun leden een vast aanbod aan activiteiten. Zo kan je als lid gratis deelnemen aan een hele waaier van netwerk events, thematische workshops en andere inspiratiemomenten. 

C-VoUCHER  (Designing circular prosperity) ondersteunt kmo’s om een ommezwaai te maken naar een circulaire economie.