Windmolens op zee

Beleid en netwerken

Portaal Duurzaam ondernemen 

Samen met de ondernemers en alle Vlamingen werkt de Vlaamse overheid aan een duurzame toekomst. Op het portaal Duurzaam Ondernemen vind je nieuws en informatie over het beleid of evenementen, oproepen, publicaties en andere verhalen over wat er leeft op het vlak van duurzaamheid en transitie.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar. Je leest er ook hoe Vlaanderen deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s gaat realiseren.