Decoratief

3D-printen

Ondernemersverhalen die tot de verbeelding spreken

De medische sector

3D-printen heeft heel wat vernieuwing gebracht op medisch vlak. Het aspect 'personalisatie' heeft daar heel wat mee te maken. Van aan je eigen oren aangepaste gehoorapparaten, over ge3Dprinte protheses tot het 3D printen met biomateriaal. En dan staan we hier nog maar aan het begin van een veelbelovend traject.

Maakindustrie

Maar ook in de maakindustrie timmeren ze ijverig aan de 3Dweg. Vlaamse ondernemers die zich toespitsen op lichtere, robuustere, meer ergonomische onderdelen, bijvoorbeeld. of wat te denken van jonge ondernemers die hun eigen kostefficiënte en duurzame 3D-printer ontwikkelen. Wij zijn er weg van. En het zijn maar enkele voorbeelden van wat er momenteel in Vlaanderen gebeurt.