UNIZO Innovatiefora Digitalisering

Lerend netwerk gericht op de versnelde adoptie van bewezen innovaties. Via deze workshop worden de deelnemers op een toegankelijke manier geïntroduceerd in een selectie van verschillende digitale technologieën om vanuit dat kader een beter begrip en inzicht te geven naar ondernemingen rond potentiële adoptie van deze technologieën in hun onderneming.

Voor wie?

Ondernemers die meer te weten willen komen ver het potentieel van nieuwe technologieën voor hun onderneming en op zoek zijn naar duidelijkheid omtrent hoe deze technologieën hen vandaag en in de toekomst kunnen ondersteunen.

Wat kan je verwachten?

In de UNIZO INNOVATIEFORA leer je, samen met collega- ondernemers en in dialoog met experten, hoe digitalisering en/of technologie jouw bedrijf performanter, efficiënter, klantvriendelijker en duurzamer kan maken. De innovaties die aan bod komen, bestaan al en hebben hun succes bewezen. Het zijn geen hightech oplossingen, maar concrete toepassingen met een grote meerwaarde voor jouw bedrijf. UNIZO biedt jou een unieke kans om op zoek te gaan naar de innovatie(s) die jouw onderneming een boost kan geven.

Doelstelling is om de deelnemers kennis te laten maken met specifieke digitale technologieën en dit op een laagdrempelige manier. Via use-cases en praktijkvoorbeelden wordt inzicht verkregen in de toekomstmogelijkheden. 

En je staat er niet alleen voor. Via informatiesessies, ervaringsuitwisseling met collega’s en een persoonlijk begeleidingstraject helpen wij jou op weg.

Leerdoelstellingen zijn basisbegrip van de technologieën, de praktische meerwaarde van het gebruik er van, alsook een stappenplan om deze technologieën laagdrempelig te implementeren in de eigen bedrijfsvoering. Analyse van de eigen bedrijfssituatie die moet leiden tot een stappenplan.

Ondernemers kennis laten maken rond hoe men kan innoveren met digitale producten en innovatie management.

Hoe pakken we dit aan?

Het betreft een lerend netwerk van 15 uur gespreid over 5 sessies met een gemiddelde duur van 3 uur. Elke sessie wordt begeleid door een vaste coach (via partner IMEC) die de groepsdynamiek en het leertraject bewaakt.

Naast groepssessies is voorzien in individuele begeleiding op maat van het profiel van de ondernemer met het doel de nieuwe technologie/kennis te implementeren. Door de noden en context van de ondernemers beter te leren kennen kan de coach beter en gerichter tips en informatie aanreiken die de ondernemers verder helpen in zijn digitale ontwikkeling.

Check ook de UNIZO digitale maturiteitsscan

Kostprijs
€ 640 per deelnemer
Partner
UNIZO