SmartStart

SmartStart van UNIZO verbindt en versterkt startende en groeiende ondernemingen. In dit netwerk wisselen ondernemers ervaringen uit rond bijvoorbeeld de uitbreiding van hun markt, HR-topics en nieuwe investeringen. Zo leren ze van elkaar en van ondernemers die in een volgende fase zitten. Interne kennisdeling is dan ook de kern van dit netwerk. SmartStart doet ondernemers ook vooruit kijken, door nieuwe mogelijkheden en visies aan te reiken.

Voor wie?

 • Ambitieuze starter die zichzelf ambitieuze doelen stellen
 • Maximum drie jaar bezig
 • Dienst of product is al getest bij klanten
 • Reeds (beperkte) omzet gedraaid
 • Ambitie om bedrijfsmodel te testen in een bredere markt

Wat kan je verwachten?

 • Ervaringsuitwisseling met collega-starters die gelijkaardige ambities hebben
 • Ervaringsuitwisseling met kmo-ondernemers die als gastspreker over hun groeifase vertellen
 • Sfeer van vertrouwen
 • Netwerkversterkende mogelijkheden
 • Match met een mentor

Hoe pakken we dit aan?

 • Opzetten van een selectief netwerk
 • Kwaliteitsscreening van de deelnemers
 • Werkgroepsessie in twee delen: kmo-ondernemer als gastspreker en eigen ervaringen delen met aanwezige ondernemers
 • Uitwerken van cases van eigen onderneming, of mee nadenken over cases van anderen