Innovatieve Coatings

Economische meerwaarde in de coating-waardeketen door creativiteit en innovatie.

Dit innovatief bedrijfsnetwerk wil de kennis over bestaande en nieuwe coatings verhogen via een cross-sectorale aanpak. Er zijn momenteel zoveel nieuwe functionele coatingproducten te vinden, dat het enerzijds moeilijk is voor de leveranciers om hun producten te laten onderscheiden van de rest, en anderzijds voor gebruikers/jobcoaters om de juiste coating te vinden.  Via het netwerk kunnen bedrijven vanuit verschillende sectoren met elkaars oplossingen kennismaken en kunnen leveranciers uit hun gebruikelijke sectoren getrokken worden naar nieuwe toepassingen.  Een duidelijke kennis over de ‘unmet needs’ zal doelgerichte projecten identificeren.

Het vormen van een netwerk over de hele waardeketen heen, leidt tot gerichte informatieverspreiding van innovatieve en functionele coatings. Door cross-sectoraal te werken kunnen alle sectoren die nu vooral in hun eigen niche kijken naar oplossingen, breder geïnformeerd worden. Dit zal een positief effect hebben op alle sectoren betrokken in deze cluster, wat collectief leidt tot een verhoogde competitiviteit.

Voor wie?

Bedrijven actief in de coatingsector:

 • Leveranciers van grondstoffen
 • Bedrijven die coatingformulaties produceren
 • Bedrijven die coaten
 • Eindgebruikers
 • Bedrijven die machines en machinetoebehoren maken voor de coatingindustrie
 • Studiebureaus, overheden, …

Wat kan je verwachten?

 • De aanbieders van coatingproducten en (job)coaters verbreden hun markt naar nieuwe sectoren en toepassingen.
 • De producenten van producten en materialen krijgen meer inzicht in hoe ze de juiste toegevoegde waarde kunnen geven aan hun product waardoor de productwaarde stijgt en het onderscheid met de concurrentie groter wordt.
 • De eindgebruikers zijn zich er bewust dat een goede productkeuze alsook een goede voorbereiding en applicatie van uiterst belang is voor de levensduur, niet alleen van de coating, maar ook van het substraat.

Hoe pakken we dit aan?

 • Opzetten van praktijkgerichte demonstratoren om bedrijven te overtuigen van de mogelijke toepassingen van functionele en ecologische innovatieve coatings.
 • B2B contacten en netwerking om ontwikkelingsprojecten te stimuleren.
 • Ontwikkeling van duurzame producten via samenwerkingsprojecten tussen ontwikkelaars, eindgebruikers en kennisinstellingen.
 • Opzetten van integratieprojecten om de introductie van innovatieve coatings te versnellen.
 • Internationale promotie van Vlaamse producten en bedrijven.
Partner
Innovatieve Coatings