IBN composieten

Netwerk voor de composietindustrie

Reeds actief in het verwerken van composieten of interesse om de stap te zetten naar composiet in je nieuwe producten? Neem dan deel aan het Innovatief Bedrijfsnetwerk Composieten en laat je ondersteunen bij het vinden van de juiste partners of nieuwe toepassingen.

Het Innovatief BedrijfsNetwerk Composieten wil een dynamiek creëren in de composietindustrie. door het identificeren en samenbrengen van bedrijven uit waardenketens waar composietmaterialen een opportuniteit en/of meerwaarde kunnen bieden.  Deze dynamiek moet aanleiding geven tot een groei in omzet en een stijging van de tewerkstelling in de composietindustrie.

Om dit te bereiken wordt gestreefd naar:

  • het verhogen van het innovatievermogen van bedrijven in samenwerkingsverband;
  • het versneld implementeren van nieuwe of vernieuwde producten of processen;
  • het verhogen van de regionale, nationale en internationale zichtbaarheid van de Vlaamse composietindustrie.

Voor wie?

  • Leveranciers van grondstoffen
  • Textielbedrijven
  • Composietverwerkers
  • Machinebouwers
  • Bedrijven die op zoek zijn naar partners om in hun toekomstige producten composietmaterialen te gebruiken.

Wat kan je verwachten?

In deze cluster wordt de waardeketen van de composietindustrie zo goed als mogelijk afgedekt. Op basis van de noden van de markt worden een aantal specifieke cases gedefinieerd die aanleiding moeten gegeven tot het halen van meer omzet door verbeterde producten en/of processen of het creëren van nieuwe business (new to us/new to market) in binnen- en buitenland.  Door deel uit te maken van de cluster bent u betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen en kan mogelijks ook nieuwe bedrijvigheid ontstaan via het combineren van competenties in de waardeketen.

Hoe pakken we dit aan?

Via brainstormsessies, netwerkevents, marktbevragingen, trendwatch, marktverkenningen en haalbaarheidsstudies stellen we vast waar samenwerkingsopportuniteiten liggen in de composietindustrie.

De clusterorganisatie ondersteunt, begeleidt, brengt bedrijven samen om deze opportuniteiten vorm te geven en uit te werken.

Contactgegevens?

Wouter Geurts
Tel 02 706 79 27
wouter.Geurts@agoria.be

Partner
IBN composieten