Havencoop

Haven ondersteunt en versterkt ondernemende jongeren die -vanuit hun vrije tijd- een project willen uitwerken door hen een veilige proeftuin te bieden om te experimenteren. Dit doet Haven vanuit het geloof dat creatief ondernemerschap in jeugdhuizen en jeugdwerk met de juiste ondersteuning kan uitgroeien tot maatschappelijk relevante ondernemingen. Haven streeft naar een nieuwe generatie jongeren die kritisch en probleemoplossend kan denken en risico’s durft nemen.

Voor wie?

  • Haven focust op jongeren tussen 18 en 30 jaar
  • Haven focust op jongeren die actief zijn in het jeugdwerk en via jeugdhuizen of andere partners hun idee vorm geven en willen laten doorgroeien

Wat kan je verwachten?

We bieden je een tweejarig traject aan waarbij je intensief gecoacht wordt door een coach in het jeugdhuis. Hierbij kan je ook gebruikmaken van ons BTW-nummer en krijg je administratieve ondersteuning. We begeleiden je twee jaar in het bijhouden van je boekhouding, je verzekeringen en je sociaal statuut. Bij vragen over contracten of offertes kan je steeds bij ons terecht. Haven is dé starterscoöperatie van de jeugdsector.

Nieuwe ideeën en oplossingen houden per definitie risico in: ze zijn namelijk nog nooit uitgeprobeerd. Om uitdagingen van mensen, organisaties en maatschappij tegemoet te komen is er nood aan een generatie jongeren die durft te experimenteren en te falen, met de benodigde competenties om daaruit te leren en verder te gaan. Haven biedt een risicovrije omgeving voor groepen jongeren die zich willen organiseren rond een eigen idee en onderneming.

Hoe pakken we dit aan?

  • Je maakt twee jaar gebruik van ons platform om je boekhouding en administratie in orde te brengen. Je coach in het jeugdhuis volgt je van dichtbij op en op het einde van het kwartaal bekijken we je boekhouding en administratie.
  • Je wordt werkende vennoot in onze coöperatie door een aandeel van 100 euro te kopen en 10% van je winst af te staan.
Thema's
Kostprijs
€ 100 voor het aandeel en 10% van de winst
Partner
Havencoop