FINMIX Internationaal

FINMIX Internationaal is een project van Flanders Investment & Trade (FIT) in samenwerking met Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het is een trajectbegeleiding - geen subsidie -  dat zich richt tot alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel starters als groeiers, die op zoek zijn naar de optimale financieringsmix voor internationale projecten. De ondernemingen zijn genoodzaakt om naast bankfinanciering een beroep te doen op alternatieve financiering. 
FINMIX Internationaal bied je de mogelijkheid om jouw plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen jouw ondernemings- en exportplan. Zij adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, overheids- en private kredietverzekeraars, PMV, Finexpo, een consultant internationale financiering, een adviseur van FIT en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka.

Voor wie?

 • Kleine, middelgrote en grote ondernemingen in alle sectoren
 • Starters & groeiers
 • De doelmarkt ligt buiten de EU-28
 • De exploitatie of maatschappelijke zetel moet zich in het Vlaamse gewest bevinden
 • Plannen met een kapitaalsbehoefte vanaf 150.000 euro

Wat kan je verwachten?

 • Advies over de meest aangewezen financieringsmix door het expertenpanel
 • Opvolgen van de implementatie van het advies verkregen door het expertenpanel
 • Efficiëntere zoektocht naar financiering

Hoe pakken we dit aan?

 • Screenen van jouw ondernemings- en/of exportplan waarbij ook jouw financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht
 • Onderzoeken of alternatieve financiering een antwoord biedt op jouw financieringsnood
 • Aftoetsen van de potentiële overheids- en private maatregelen
Thema's
Partner
Flanders Investment & Trade