Digitising Manufacturing

Maakbedrijven: digitaliseer je kernvaardigheden!

Het digitaliseren van de productieprocessen in maakbedrijven biedt kansen voor doorbraken in de productie: een toename van de responsiviteit, het versterken van een klantgerichte aanpak en het opzetten van nieuwe diensten op basis van nieuw voorhanden productiegegevens.

Voor de technologie-aanbieders is de competitiviteitsverhoging gebaseerd op het lanceren van nieuwe producten die eerst in een productie-omgeving zijn uitgetest en hierdoor beter beantwoorden aan de noden van hun klanten.

De kracht van dit netwerk zit in het samenbrengen van deze twee partijen en het opstarten van samenwerkingsverbanden in vooraf gedefinieerde thema’s.

Voor wie?

  • Maakbedrijven uit de technologische sector
  • Technologie aanbieders

Wat kan je verwachten?

Bedrijven krijgen de unieke kans om met collega’s ideeën en uitdagingen uit te wisselen en om gelijktijdig met technologieaanbieders deze uitdagingen te bespreken en vervolgens binnen een samenwerkingsverband d.m.v. demonstratoren een aanzet tot oplossing te genereren.

De resultaten van deze activiteiten zijn:

  • Een vernieuwd productieproces op basis van digitale technologie
  • Een nieuw commercieel aanbod voor de technologie-aanbieders en versnelde marktintroductie van nieuwe producten.
  • Een bedrijfs- of productiestrategie die leidt naar een optimale digitalisatieplan

Hoe pakken we dit aan?

  • Samenbrengen van maakbedrijven en technologie-aanbieders om een koppeling te maken tussen nieuwe digitale oplossingen en fundamenteel verbeterde productieprocessen;
  • Opzetten van demonstratie – of innovatieprojecten in een productieomgeving.

Contactgegevens?

Marc Bollen
T 0498 91 93 02
marc.bollen@sirris.be

Walter Auwers
T 0498 91 93 86
walter.auwers@sirris.be

Partner
Digitising Manufacturing