Coaching bedrijfsoverdracht

  • Beter inzicht in emotionele, psychologische en sociale aspecten bij familiale overdracht
  • Overnameklaar maken van de overlater, overnemer en familie
  • Klankbord in de fase van oriënteren en voorbereiden van het stappenplan en het overnameproces
  • Bereik: alle Vlaamse provincies

Voor wie?

Kandidaat overlaters en overnemers (en familie).

Wat kan je verwachten?

  • Beter inzicht in het proces van (familiale) overname.
  • Betere bewustwording van  persoonlijke wensen en toekomstperspectieven
  • Verbeterde (open) communicatie met alle betrokkenen (familie, leveranciers, klanten,….)
  • Emotionele hindernissen kunnen overwonnen worden.
  • Inzicht in impact van bedrijfsoverdracht op werknemers/ op de overlater / op de familie / …
  • Leren omgaan met weerstand voor verandering (ook vanwege werknemers).

Hoe pakken we dit aan?

Individuele begeleiding van 10 uur.

Kostprijs
€110 excl. btw
Partner
Zenitor