Cluster BIM

Innovatief bedrijfsnetwerk

Building Information Models in stroomversnelling: optimaliseren van de onderlinge samenwerking, wegwerken van obstakels en nieuwe applicaties ontwikkelen.

WTCB wenst voor ondernemingen die actief zijn in de bouw (studiebureaus, aannemers, materiaal- en bouwelementenproducenten) initiatieven te ontplooien gericht op de toepassing, standaardisatie en implementatie van BIM. Het concept van BIM bestaat eruit dat alle partijen gezamenlijk werken aan een digitaal model van het bouwproject en daaraan alle informatie, noodzakelijk om het bouwwerk correct uit te voeren, digitaal toevoegen. Dit alles moet leiden tot tijdswinst, beter projectbeheersing, fouteliminatie, efficiënte inzet van middelen, een samenwerking met meer bedrijven en een verhoogde kans op internationale activiteit bij clusterleden.

De Cluster brengt bedrijven bij elkaar die de BIM-technologie verder willen ontwikkelen, anderen die de technologie (nog meer) wensen toe te passen en tenslotte product- en systeemfabrikanten die deze evolutie als een bijzondere technologische en marketing-uitdaging zien.

Voor wie?

  • de traditionele bouwsector zoals aannemers, architecten, studiebureaus,...
  • de software ontwikkelaars en BIM-engineering dienstverstrekkers
  • de bouwproductenbedrijven

Wat kan je verwachten?

Bouwbedrijven die de technologie onder de knie hebben, zien hun faalkosten vaak met meer dan 5% dalen (vergelijk met de 1 à 2 % winstmarges). Logisch, wanneer een project een eerste keer virtueel gebouwd wordt met alle partners, dan kunnen daar met geringe kost alle fouten weggewerkt worden alvorens het in werkelijkheid te bouwen; de algemeen betere beheersing van het bouwproces leidt tot verdere rentabiliteitsverhogingen. Instappen in BIM is een investering waarbij de Cluster duidelijk kan helpen om sneller tot resultaten te komen.

Ontwikkelaars BIM-technologie kunnen via de Cluster aan nieuwe klanten geraken (die BIM-technologie wensen toe te passen) en/of nieuwe producten ontwikkelen steunende op de databanken, toegang tot kennisbronnen enz. zoals vermeld in de acties hierboven.

Product- en systeem producerende bedrijven moeten zo snel mogelijk op de BIM-trein stappen. Het beschikken over BIM-compatibele databanken en objecten van de eigen producten kan cruciaal zijn voor het kunnen aanleveren van hun producten in BIM-gestuurde bouwprojecten.

Hoe pakken we dit aan?

  • Via vijf werkgroepen, waar je als lid naar eigen keuze aan deelneemt, worden de voornaamste drempels aangepakt en opportuniteiten voor innovatie op het vlak van nieuwe producten uitgewerkt.
  • Via doorgedreven promotieactiviteiten en lobbywerk genereren we nieuwe markten voor onze leden.
  • Organisatie van een helpdesk, opleidingen en BIM-certificatie.
  • Internationaliseren van de cluster via het uitdragen van de BIM-visie in buitenlandse markten en BIM ontwikkelende organisaties (CEN, ISO, Building Smart, …)

Contactgegevens?

Clusterorganisatie: WTCB in samenwerking met de VCB

bart.ingelaere@bbri.be
tim.lemoine@bbri.be
charlotte.euben@bbri.be

Partner
Cluster BIM