Bryo StandUp traject voor studenten

Bryo werkt vanuit verschillende regio's verspreid over Vlaanderen. Wie deelneemt aan Bryo, wordt begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op de weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van een eigen zaak. We doen dat via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching.

Voor wie?

Bryo StandUp richt zich op toekomstige ondernemers (prestarters en starters) die de ambitie hebben een eigen bedrijf op te richten. Zij hebben nog geen gevalideerd businessplan en zullen tijdens het StandUp traject hun ondernemingsplan uitwerken. Anderzijds richt Bryo StandUp zich op studenten die willen kennismaken met de verschillende aspecten van het ondernemerschap.

Wat kan je verwachten?

  • 10-tal intensieve werkbijeenkomsten in kleine groepen van 10 à 15 deelnemers onder begeleiding van een coach, aangevuld met huiswerk en individuele begeleiding.
  • Ontmoetingen met rolmodellen: ondernemers en experts met zinvolle ervaring en ideeën over het thema in kwestie. Die ontmoetingen zijn een buitenkans om een project in al zijn fasen af te toetsen. De aanpak is zeer praktisch en interactief.
  • Individuele begeleiding en contactmomenten met een coach.

Hoe pakken we dit aan?

Een Bryo-traject verloopt als volgt:

  • Intakegesprek met een Bryocoach uit de regio, vaste intapmomenten per regio (ongeveer 4 instapmomenten per jaar).
  • Wekelijkse groepsessies rond verschillende aspecten van idee-ontwikkeling tot het vermarkten van je idee.
  • Individuele coaching en antwoord op je individuele vragen.

Kostprijs?

  • Bryo Stand up: € 250 excl. btw

Gratis voor studenten met het student-ondernemersstatuut 

Partner
Voka