Bryo StandUp

Springplank voor uitbundig ondernemerstalent.

Bryo werkt vanuit verschillende regio's verspreid over Vlaanderen. Wie deelneemt aan Bryo, wordt begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op de weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van een eigen zaak. We doen dat via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching.

Voor wie?

Bryo StandUp richt zich op toekomstige ondernemers (prestarters) die de ambitie hebben een eigen bedrijf op te richten maar ook die starters die niet wachten tot hun idee volledig uitgewerkt is alvorens zich 100% te focussen op hun project. Zij hebben nog geen gevalideerd businessplan en zullen tijdens het Bryo StandUp traject hun ondernemingsplan uitwerken en hun onderneming opstarten. Anderzijds richt Bryo StandUp zich op studenten die willen kennismaken met de verschillende aspecten van het ondernemerschap.

Wat kan je verwachten?

Bryo werkt vanuit verschillende regio's verspreid over Vlaanderen. De ondernemer die deelneemt aan Bryo wordt begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op zijn weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van de eigen zaak. We doen dat via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching.

Specifiek voor Bryo StandUp zijn er een 10-tal intensieve werkbijeenkomsten in kleine groepen van 10 à 15 deelnemers onder begeleiding van een coach, aangevuld met huiswerk en individuele begeleiding.

Wie er klaar voor is kan nadien het Bryo StartUp traject volgen.

Hoe pakken we dit aan?

Een Bryo StandUp-traject verloopt als volgt:

  • Intakegesprek met een Bryocoach uit de regio, vaste instapmomenten per regio (ongeveer 2 instapmomenten per jaar).
  • Een startmoment waarbij de deelnemer kennis maakt met de andere ondernemers uit zijn groep.
  • 10-tal werkbijeenkomsten /groepssessies met onder andere focus op: wie ben ik als ondernemer, value proposition design,  marktanalyse, business modellen (BMC), …
Kostprijs
€250 excl btw
Partner
Voka