Bouwindustrialisatie & off site construction

De cluster faciliteert duurzame samenwerkingsvormen tussen clusterleden die leiden tot een meer doorgedreven systematisch gebruik van prefab bouwproducten en –oplossingen en automatisatie op de werf.

In de bouwsector werken nog zeer veel bedrijven volgens de traditionele “bouwfilosofie”: elk gebouw is uniek met als gevolg ad-hoc oplossingen op de werf, hoge faalkosten, arbeidsintensieve processen, moeilijke en onveilige arbeidsomstandigheden, veel interferentie tussen (onder-) aannemers. Steeds strengere eisen op vlak van isolatie, luchtdichtheid, akoestiek en stabiliteit vergroten bovenstaande problematiek nog meer.

Om hieraan tegemoet te komen, is de sector er meer dan ooit van overtuigd dat men de krachten moet bundelen om tot een concept van bouwindustrialisatie te komen. Door een industriële logica toe te passen op ontwerp, voorbereiding en realisatie van constructies, liggen systeemoplossingen en/of prefabricatie voor de hand. Individuele bedrijven die deze aanpak willen hanteren, stoten echter meteen op veel drempels om dit succesvol toe te passen.  In groep kan echter een stap vooruit gezet worden in de toepassing van bouwindustrialisatie, door enerzijds samen een aantal drempels aan te pakken, en door anderzijds de eigen aanpak en producten te versterken via samenwerking met anderen. De verwachting is dat een succesvolle extra stap voorwaarts vervolgens snel zal leiden tot een marktverbreding voor alle clusterleden, en uiteindelijk ook breder navolging zal krijgen.

Voor wie?

  • Vlaamse voortrekkersbedrijven die een actieve rol willen spelen in de industrialisatie en automatisatie van het bouwproces.
  • Aannemers zowel kmo’s als grote bedrijven
  • Fabrikanten van basismaterialen voor de bouw
  • Fabrikanten van prefabelementen in hout, beton, baksteen, staal,..
  • Studiebureaus en architecten
  • Leveranciers en producenten van technieken zoals HVAC, elektrische installaties, enz.
  • Aanbieders van nieuwe technologieën en diensten

Wat kan je verwachten?

Ondernemingen die deelnemen aan de cluster kunnen rekenen op een netwerk van kennis en ervaring van een 50-tal andere bedrijven, kenniscentra en sectororganisaties die de volledige waardeketen van een gebouw vertegenwoordigen. Door een open sfeer van ervaring en kennisdeling worden duurzame samenwerkingen tussen de bedrijven gecreëerd die leiden tot nieuwe bouwconcepten, producten, processen en diensten.

Hoe pakken we dit aan?

Via marktgerichte samenwerking rond promotie en implementatie van industriële type-oplossingen verhogen we het draagvlak bij de bouwmarkt.
Via strategische en economische analyse van systeemoplossingen onderbouwen we de bedrijfsstrategie naar zowel marktpositie als O&O-activiteiten om kans op effectieve marktverbreding te vergroten.
Via het begeleiden van industriële samenwerkingsprojecten rond optimalisatie en integratie van verschillende systemen en innovatie ondersteunen we de ontwikkeling van systeemoplossingen.

Contactgegevens?

Luc François
Clustermanager
Tel 02 655 77 11
luc.francois@bbri.be

Partner
Bouwindustrialisatie