Boost Me

Boost Me staat voor een uniek traject voor ondernemers die snel internationaal willen groeien. Tijdens dit traject staan individuele begeleiding, collectieve begeleiding en het leren van peers centraal.  Zo wordt de deelnemer in een kleine groep van ambitieuze snelle groeiers klaargestoomd om (inter)nationaal te groeien als bedrijf maar ook als ondernemer.

Doelstelling van Boost Me is de deelnemers klaarstomen voor internationale groei door hun uitgewerkt groeiplan ook meteen te testen op een internationale markt.

Voor wie?

Een deelnemer is een ambitieus groeibedrijf dat voldoet aan de selectiecriteria. Deelnemer mag en kan ook een co-founder zijn van een bedrijf. Dus zowel founder als co-founder mogen inschrijven. Het programma heeft een sterk toegevoegde waarde indien co-founders het samen volgen. Niet enkel wordt er tijd gemaakt om over vaardigheden en valkuilen te spreken maar door intensief samen te werken aan het groeiplan en direct met feedback van peers aan de slag te gaan, wordt er een enorme tijdswinst gerealiseerd. Deelnemers van de andere programma’s zoals Mentor Me, Market Me en Women in Tech kunnen eveneens aan Boost Me deelnemen als ze voldoen aan de criteria.

Selectiecriteria

 • de ondernemer is klaar om (inter)nationaal te groeien
 • de ondernemer ontwikkelt een vernieuwende activiteit
 • de ondernemer creëert een 10-tal future-proof jobs binnen het jaar
 • de ondernemer heeft een bewezen verdienmodel en reeds eerste betalende klanten (omzet van +/- € 100.000/jaar en/of € 250.000 kapitaal opgehaald)
 • de ondernemer bezit de meerderheid van de aandelen
 • de ondernemer zet zich voor de volle 100% in. No commitment, no acces
 • de ondernemer kan zich vrijmaken op alle vooropgestelde data. 

Wat kan je verwachten?

Het gewenst resultaat is vierdelig:

 • Uitgewerkt groeiplan voor de volgende 12-24 maanden; 
 • Jezelf beter leren kennen als leider en weten hoe persoonlijke valkuilen te omzeilen bij realisatie van je groeiplan; 
 • In contact brengen van de groeibedrijven met andere interessante (lokale) partnerorganisaties voor uitbreiden in het buitenland; 
 • Concrete individuele meetings maken in een nieuwe markt. 

Hoe pakken we dit aan?

Boost Me bestaat uit verschillende fases:

1. dossier + selectie

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode worden kandidaten die aan de criteria voldoen uitgenodigd voor een intakegesprek met een Regio Manager. Op basis van het ingediende dossier en het intake gesprek stelt het tema  een kwalitatieve, complementaire groep. De groepssamenstelling onafhankelijk van sector is immers een van de belangrijkste succescriteria. Elementen zoals een growth mindset, elkaar willen challengen en helpen, zijn elementen die zorgen dat er een zeer sterke verbondenheid en relevant nieuw netwerk ontstaat voor de deelnemers.

2. kick-off

In deze fase maken de deelnemers uitgebreid kennis met elkaar. Dankzij het Lean Model Canvas gaan de deelnemers elkaars business goed begrijpen en gaan ze elkaar ook kritisch bevragen. Peer-2-peer learning staat deze dag centraal. Verder wordt ook de basis van een vertrouwensklimaat geschept.

3. Expert Day

Expert Day is een dag gecombineerd vol boeiende, interactieve workshops (voor topics waar alle ondernemers nog in moeten groeien) in functie van de specifieke noden van de deelnemers. Mogelijke thema’s die aan bod komen: sales, growth hacking, funding, waardering, go-to-market strategy,… Geen grote theoretische uiteenzettingen, maar hands-on tips & tricks. Inclusief de aanwezigheden van absolute experts uit de ondernemerswereld waar er tijdens één-op-één sessies tijd vrij gemaakt wordt voor individuele uitdagingen rond groei.

4. Local Growthcamp

Tijdens deze driedaagse wordt er intensief aan de groeistrategie gesleuteld, zowel op persoonlijk als op ondernemersniveau aan de hand van een Lean Model Canvas en de Growth Canvas van Netwerk Ondernemen.  Persoonlijke ontwikkeling, cases, workshops, challenges, ronde-tafel-gesprekken en inspiratie wisselen elkaar in hoog tempo af. Tijdens deze driedaagse staat het volgende centraal: 
Persoonlijke groei (jezelf beter leren kennen als founder). 
Peer-2-peer learning waarbij de andere deelnemers ook van elkaar leren tijdens ‘challenge’ sessies waarbij ze hun persoonlijke uitdaging voorleggen aan de groep. 
Uitwerken en voorstellen van hun individueel groeiplan aan de hand van het Growth Canvas met feedback van de groep.

5. Growth Day

Terugkomdag waarbij de deelnemers hun pitch brengen (sales/investors of corporate pitch) voor een jury samengesteld uit investeerders/corporates/…. Ze presenteren hun geüpdatete strategie die verwerkt zit in hun pitch. Ze oefenen & verbeteren hun presentatie skills in aanwezigheid van een professionele jury waarin investeerders, aankopers, corporates & ondernemers zetelen. En ze krijgen uiteraard ook instant feedback van hun peers en relevante profielen om hun pitch zo nog aan te scherpen en volledig klaar te hebben voor het International GrowthCamp.

6. International Growthcamp

Tijdens deze drie dagen maken de geselecteerde groeibedrijven kennis met het start-up gebeuren in een Tier1 start-up city. Ze ontmoeten investeerders, acceleratoren, potentiële klanten en mede-groeibedrijven en connecteren met het plaatselijke ecosysteem.  Ze krijgen volop kansen om hun groeiplan uit te testen op een internationale markt.

Kostprijs
€ 990 (excl. btw - excl. internationale vlucht en hotel International GrowthCamp)
Partner
Netwerk Ondernemen