Blauwe Cluster (Blue Cluster)

De Blauwe Cluster heeft een unieke intersectorale werking. De bindende factor tussen de leden is de complexiteit, zowel op technisch, regelgevend als veiligheidsvlak, die de ontplooiing van activiteiten gerelateerd aan de zee met zich meebrengen. De synergiën over sectoren heen, gaande van waterbouwers, technisch textiel-fabricanten, voedingsnijverheid en -retailers tot ICT-specialisten, … zijn immens. Het is net de diversiteit in de samenwerkingsverbanden die tot disruptieve, nieuwe oplossingen en markten voor morgen kan leiden. De Blauwe Cluster staat open voor zowel starters, kmo's als grote bedrijven uit alle sectoren met een passie om duurzame innovatieve economische activiteiten op zee te ontplooien.

Wat kan je verwachten?

  • Ideeëngeneratie: leer bij over de opportuniteiten in de blauwe economie
  • Conceptevaluatie: transformeer je idee in een samenwerkingsproject
  • Projectimplementatie: krijg hulp bij de uitvoering van je project
  • Valorisatie: lanceert je vernieuwend concept op de thuismarkt en internationaal

Hoe pakken we dit aan?

  • Binnen onze domeinen monitoren we internationale trends, maatschappelijke en industriële noden en de in Vlaanderen aanwezige competenties. We delen dit met onze leden, zowel individueel als via nieuwsberichten, evenementen, workshops of publicaties.
  • Bedrijven met een idee kunnen bij ons terecht voor advies omtrent de huidige stand van zaken van de technologie en de haalbaarheid. We helpen bij het onderzoeken van de marktkansen en geven inzicht in mogelijke subsidiekanalen.
  • Elk project dat steun krijgt vanuit het clusterbudget, wordt opgevolgd door een innovatiemanager van de cluster. Deze woont projectmeetings bij, geeft advies bij de projectuitvoering en de administratieve verplichtingen, en helpt het project en de resultaten mee bekendmaken.
  • Wij helpen je bij de vermarkting van je nieuwe producten en/of diensten. In eerste instantie zien we vernieuwende concepten graag toegepast in het Belgische deel van de Noordzee. We overleggen daartoe met de overheid om het gepaste kader te ontwikkelen (via Marien Ruimtelijk Plan, Strategische Stuurgroep Aquacultuur,…).
Kostprijs
Lidgeld in functie van grootte en betrokkenheid
Partner
De Blauwe Cluster