AI voor een applicatiedomein

Het is niet altijd eenvoudig in te schatten wat AI precies voor jouw bedrijf kan betekenen. Bovendien, welke eerste stappen kan je zetten om de mogelijkheden van AI te beginnen benutten? Dit initiatief helpt je.

Wat is het?

‘AI voor een applicatiedomain’ richt zich op bedrijven binnen één welbepaald applicatiedomein.  

Enkele zaken die je je misschien afvraagt:

  • Wat zijn de mogelijkheden maar ook de beperkingen van AI? Wat zijn realistische verwachtingen? 
  • Wat zijn relevante en interessante voorbeelden van AI toepassingen uit mijn sector?
  • Welke kennis heb ik nodig om AI te kunnen benutten? Moet ik die kennis intern opbouwen of kan ik die extern vinden?

Voor wie?

Initieel richten we ons op bedrijven uit de maakindustrie. Later breiden we dit uit naar bedrijven uit andere sectoren, bijvoorbeeld hernieuwbare energie, de voedingsindustrie of de logistiek.
 
We richten ons op beslissingsnemers die willen begrijpen wat AI voor hun bedrijf kan betekenen, zowel op business (bv. nieuwe diensten) als op technologisch vlak (bv. benodigde kennisopbouw).

Wat kan je verwachten?

De ondernemer zal:

  • leren wat er mogelijk is met AI, welke kennis, expertise en middelen hiervoor nodig zijn, wat de mogelijke struikelblokken zijn,…
  • geconfronteerd worden met concrete, inspirerende voorbeelden van hoe AI kan ingezet worden binnen zijn applicatiedomein.
  • geholpen worden bij het identificeren en scherpstellen van relevante bedrijfsspecifieke cases.

Hoe pakken we dit aan?

We organiseren een collectieve workshop sessie, waar we op praktische wijze concepten introduceren, die illustreren aan de hand van voorbeelden en verwijzen naar interessant referentiemateriaal. Deze workshop inspireert de deelnemers en zet hen aan om na te denken over een specifieke case. 

We voorzien daarna een (beperkte) individuele interactie, waar we bespreken hoe de aangebrachte concepten/ideeën voor uw bedrijf kunnen worden ingezet en toewerken richting een aantal concrete cases. We organiseren een tweede collectieve workshop sessie waar bedrijfsspecifieke cases worden besproken en concreet gemaakt.

Dit initiatief past binnen het Industrie Partnership gecoördineerd door Agoria en Sirris.