Wat?

De doelstelling van de oproep is het stimuleren van partnerschappen met minstens lokale overheid, bedrijven en onderwijs. Deze partnerschappen kunnen getrokken worden door een STEM-academie die zich als lead organisatie profileert. 

Het partnerschap dat zich vormt, heeft een tweeledige opdracht, zowel ondersteuning naar samenwerking als organisatie van (nieuwe) activiteiten. Deze tweeledige opdracht wordt verder geconcretiseerd in de handleiding.

Venster sluiten

Wat wordt verstaan onder projectperiode?

De projectperiode omvat een duurtijd van 24 maanden, ongeacht de startdatum.

Kan ik een aanvraag indienen bij de twee oproepen?

Tijdens periode 1 (01/01/2019-30/06/2019) kan elke STEM-academie die voldoet aan de voorwaarden een aanvraag indienen voor het verkrijgen van subsidies bij het organiseren van STEM-activiteiten. Die zelfde STEM-academie kan tegelijkertijd deel uitmaken van een projectaanvraag voor partnerschappen.

Tijdens periode 2 (01/07/2019-31/12/2019) kunnen enkel de activiteiten die plaatsvinden voor de start van het partnerschap ingediend worden indien de STEM-academie deel uitmaakt van een goedgekeurd STEM-partnerschap.

Als ik een project indien als STEM-academie bij de oproep Partnerschappen en dit wordt goedgekeurd, kan ik ook subsidies aanvragen voor mijn activiteiten bij de andere oproep STEM-academies?

Wanneer een STEM-academie is opgenomen in de begroting van een goedgekeurde projectaanvraag partnerschappen, dan kan diezelfde STEM-academie geen extra subsidies meer aanvragen voor haar STEM-activiteiten binnen de projectperiode van het partnerschap. Zo kunnen er bijvoorbeeld nog subsidies aangevraagd worden voor de activiteiten in de zomermaanden als het projectpartnerschap maar start vanaf september.

Wanneer moet het partnerschap ten laatste van start gaan?

Het partnerschap moet ten laatste 3 maanden na goedkeuring gestart zijn.

Wat is de focus bij de STEM-partnerschappen?

De focus bij de oproep STEM-partnerschappen ligt bij het positioneren van de lead STEM-academie binnen een bepaalde regio als de organisatie die samenwerkingen aanzwengelt en verbindingen maakt tussen vraag en aanbod van STEM-activiteiten. Projectpartners kunnen nog steeds activiteiten uitvoeren maar kunnen vanaf de start van het partnerschap daarnaast geen aanspraak maken op de subsidies uit de ander subsidiestroom.

Kan een STEM-academie deel uitmaken van meerdere partnerschappen?

Een STEM-academie kan deel uitmaken van meerdere partnerschappen indien de partnerschappen in een andere regio actief zijn.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail