Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn STEM-academies die partnerschappen aangaan met minstens lokale overheid, bedrijven en onderwijs. Deze STEM-academie coördinatoren benutten waar nodig de expertise van o.a. jongerenorganisaties (zoals jeugdverenigingen, jeugd, cultuur en wetenschap vzw,  natuur en wetenschap vzw), bestaande en nieuwe STEM-academies(initiatieven), sociale organisaties,… 

Aangezien de projecten berusten op een samenwerking tussen verschillende partijen is het belangrijk dat er onder de begunstigden één organisatie wordt aangeduid, de coördinator van het project, die verantwoordelijk is voor de aanvraag van de subsidie en het gehele verloop van het project.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail