Hoe een aanvraag indienen?

De indiening verloopt in twee fasen.

Fase 1

In een eerste fase - tot en met 8 februari 2019 - kan je jouw projectidee aanmelden via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier Deze aanmelding dient om na te gaan of het potentiële projectvoorstel voldoende beantwoordt aan de doelstellingen van de oproep en om afstemming tussen projecten in een zo vroeg mogelijk stadium te stimuleren. Indieners zullen de kans krijgen om in de week van 18 februari 2019 hun eerste idee mondeling toe te lichten.

Fase 2

In een tweede fase kunnen de projecten in detail uitgeschreven worden. Het gebruik van het aanvraagformulier en de begrotingstemplate is verplicht. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet dit aanvraagformulier volledig ingevuld zijn en voorzien van een (gescande) handtekening. Deze documenten, samen met de samenwerkingsovereenkomsten en eventuele bijlagen, worden per e-mail opgestuurd naar STEM@vlaio.be. De uiterlijke indieningsdatum is 7 mei 2019 om 12 uur.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail