Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–partnerschappen: ontwikkelen van missiegedreven STEM-trajecten in de buitenschoolse context

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Rapportering en uitbetaling

De steun zal worden uitbetaald in 3 schijven:

  1. Een eerste schijf van 30% kan schriftelijk worden aangevraagd na de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de indiener verklaart dat het project is gestart.
  2. Een tweede schijf van 30% kan schriftelijk worden aangevraagd nadat 60% van de projectbegroting is gerealiseerd en er een tussentijds inhoudelijk en financieel verslag wordt ingediend. 
  3. Een derde schijf van 40% kan schriftelijk worden aangevraagd, binnen de 6 maanden na afloop van het project en op voorwaarde dat de indiener een eindverslag indient en alle bewijsstukken van gerealiseerde ontvangsten en gemaakte kosten overmaakt. Het dossier wordt op dit moment ook overgemaakt aan de dienst Inspectie van Agentschap Innoveren & Ondernemen ter controle

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail