Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM–academies: subsidie voor STEM-activiteiten 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat?

Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ wenst de Vlaamse Regering in te zetten op het realiseren van positieve ervaringen buiten het schoolcurriculum om zo kinderen en jongeren in contact te brengen met STEM.

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een STEM-academie voor haar STEM-activiteiten  een subsidie ontvangen en dit tot uitputting van het budget.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail