Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn organisaties die STEM-activiteiten in de buitenschoolse context organiseren. Deze organisaties dienen erkend te zijn als STEM-academie

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De activiteiten die worden gezien als STEM-activiteiten, vertrekken van de principes uit het STEM-kader onderwijs, maar met de specifieke invulling die eigen is aan een buitenschoolse activiteit. 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet er per periode minimaal vijf (goedgekeurde) STEM-activiteiten van minimaal één dagdeel plaatsvinden.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail