Aanvraagprocedure subsidie verweefcoach

Een aanvraag indien kan door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen, en dit formulier samen met de verplichte bijlagen te sturen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Een selectiecomité beoordeelt de ingediende subsidievoorstellen en stelt de projectpromotoren per brief op de hoogte van de beslissing over het door hen ingediende subsidievoorstel.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail