Overlegtafels economie van VVSG

Wil je als gemeente jouw ondernemingsvriendelijk beleid verder uitbouwen en professionaliseren? Ben je benieuwd hoe andere gemeenten het aanpakken? Wil je op de hoogte blijven van relevante wetswijzigingen? Neem dan gratis deel aan de overlegtafels economie van VVSG, gesteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Regionale Overlegtafels Economie (ROT’s)

Gemeentelijke ambtenaren economie uit eenzelfde regio of provincie komen samen. Ze wisselen informatie uit rond een centraal thema.

Regionale Overlegtafels voor Marktleiders (ROM’s)

In elke provincie ontmoeten de ambtenaren die openbare markten in hun gemeente organiseren elkaar. Nieuwe richtlijnen, goede praktijken, trends en evoluties binnen de ambulante activiteiten staan op de agenda.

Regionale Overlegtafels voor Schepenen (ROS)

VVSG nodigt de schepenen bevoegd voor economie van de gemeenten uit eenzelfde regio uit. Samen bespreken ze nieuwe initiatieven, goede voorbeelden en meer.

Thematische Overlegtafels (TOT’s)

VVSG brengt een expertengroep van lokale ambtenaren per thema (bedrijfshuisvesting, horeca, …) op een overkoepelend, Vlaams niveau bijeen. Ze bespreken vernieuwende ideeën die later verspreid worden via de andere initiatieven.

Opleidingen

Basisopleiding voor ambtenaren economie

De basisopleiding geeft pas gestarte ambtenaren economie een eerste inkijk in de verschillende thema’s. Zo krijgen ze een beter zicht op het werkveld en hun taken.

Opleiding ABC andere beleidsdomeinen

Meer ervaren ambtenaren economie leren het vakjargon en de instrumenten uit aangrenzende beleidsdomeinen (mobiliteit, ruimtelijke ordening, …) kennen.

Studiedagen

Om een bepaald aspect verder uit te diepen organiseert VVSG studiedagen. Dit kan specifiek voor ambtenaren economie zijn, maar ook andere lokale ambtenaren kunnen geprikkeld worden.

Thematische opleidingen

Gemeentelijke ambtenaren die nog meer kennis en ervaring willen opdoen over een zeer specifiek thema. 

Meer informatie

In brochures of FAQ’s bundelt VVSG de opgebouwde kennis. Via VVSG-nieuws en Lokaal blijf je ook op de hoogte van het economisch beleid.

Neem contact op met de dienst economie van VVSG of bezoek het luik economie op hun website.