Kermisactiviteiten

De uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten

Sinds 1 oktober 2006 zijn de uitoefening van kermisactiviteiten en de organisatie van kermissen aan een specifieke reglementering onderworpen.

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen aangaande de organisatie van  kermisactiviteiten. Zij dienen te beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare kermissen alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. De organisatie van kermissen ontstaan uit privé-initiatief zijn onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente.