Kledingwinkel

Kernversterking

Bedrag

Tot 1 december 2022 kunnen gemeenten een subsidie aanvragen van 30% voor de aankoop en of transformatie van leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten in de kernen met een maximum van € 500.000 per project en per gemeente.

Voor deze subsidiemaatregel is € 10 miljoen beschikbaar.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail