Kledingwinkel

Kernversterking

Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep Kernversterkende maatregelen

De oproep ‘Kernversterkende maatregelen’ wil alle steden en gemeenten aanzetten tot het ondernemen van actie rond kernversterking en is daarom zeer breed opgevat. Binnen deze oproep kunnen steden en gemeenten uiteenlopende projecten indienen waarvan zij kunnen motiveren dat deze de handel in het kernwinkelgebied zullen versterken.

U kan een aanvraag indienen tot 15 september 2013.

Meer informatie over deze oproep vind je in de handleiding.

Projectpromotoren, die over hun project willen rapporteren, kunnen dat doen via dit sjabloon.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail