Kledingwinkel

Kernversterking

Aanvraagprocedure

Openstaande oproep "Aankoop en transformatie handelspanden en bedrijfsruimten"

De subsidie ‘Aankoop en transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten’ vraag je aan via de “roze” aanvragen-knop in het menu hierboven.

Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet mogelijk. 

Volg de stappen hieronder om je aan te melden en jouw subsidie aan te vragen. 

 • 1

  De ‘aanvrager’, met name de gemeente, vult hiertoe haar ondernemingsnummer (KBO) in, evenals de naam en mailadres van een contactpersoon binnen de gemeente.

  Vervolgens krijgt de contactpersoon een e-mail toegestuurd met daarin een gepersonaliseerde link naar de aanvraag.  Dit bericht dient zorgvuldig bewaard te worden.  Immers zolang de aanvraag niet definitief wordt ingediend, kan men nog steeds via de link in het betreffende bericht naar de aanvraag terugkeren.  
  Indien men na 15 minuten nog geen mail ontvangen heeft, kan contact opgenomen worden via handelskernversterking@vlaio.be.

 • 2

  Stap voor stap

  Via de gepersonaliseerde link start je de aanvraag tot subsidie.  

  Het indienen van de subsidieaanvraag verloopt via 9 opeenvolgende stappen. Na elke stap worden de ingevulde gegevens van de aanvraag automatisch opgeslagen zodat je er later kan aan verder werken. Eens je aanvraag is ingediend, kan je niets meer wijzigen. Tip: download het overzicht van de aanvraagschermen (pdf) op voorhand.

  Hierna volgt een korte toelichting per in te vullen stap/tabblad:

  1. In een eerste stap dienen het rekeningnummer voor uitbetaling van de subsidie en nadere contactgegevens van de gemeentelijke contactpersoon te worden ingevuld.  Indien de steun wordt aangevraagd voor een ‘andere begunstigde’ (bv. een autonoom gemeentebedrijf), word je doorverwezen naar stap 2 waarbij het betreffende ondernemingsnummer, rekeningnummer voor uitbetaling van de subsidie, gegevens contactpersoon dienen ingevuld te worden. Belangrijk hierbij is dat een akkoord van de gemeente met de begunstigde dient opgeladen te worden als bijlage, waarin vermeld wordt dat de begunstigde het project zal uitvoeren. 
  2. Indien de aanvrager de gemeente betreft dan komt men automatisch bij stap 3 terecht.  Hier dienen de gegevens van het te subsidiëren pand te worden ingevuld, waaronder het kadastraal perceelnummer en de oorspronkelijke functie van het pand.  
  3. De uiteenzetting van het beoogde project gebeurt bij stap 4.  Hiertoe dient men een motivatienota en een projectplanning als bijlage op te laden.  
  4. De subsidiabele kosten dienen ingevuld te worden bij stap 5/stap 6.  Hier kunnen de aankoopkosten en/of transformatiekosten (zoals hierboven omstandig omschreven) worden ingevuld. Opmerking: indien men slechts voor één van de beide kosten subsidies wil aanvragen, dient men bij de andere kost het bedrag 0 in te vullen.  
  5. Onder stap 7 dienen de nodige stavingstukken ter onderbouwing van de aangevraagde subsidie als bijlage opgeladen te worden. Onder andere een gedetailleerde projectbegroting (zoals hierboven eveneens omstandig omschreven), besluit bindend bod en schattingsverslag (bij aankoopkosten), …  dienen als bijlage opgeladen te worden.   
  6. Onder stap 8 kan enkel de burgemeester of de algemeen directeur van de organisatie zich akkoord verklaren dat alle ingevulde gegevens en documenten naar waarheid, correctheid en volledigheid zijn ingevuld. Laatstgenoemden verbinden zich er tevens toe alle nodige bijkomende inlichtingen te verschaffen en het Agentschap Innoveren & Ondernemen onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er zich belangrijke wijzigingen tijdens het ingediende project zouden voordoen.  
  7. Tot slot wordt bij stap 9 een overzicht gegeven van de ingevulde gegevens en dient men finaal te bevestigen.
 • 3

  Na het indienen van de subsidieaanvraag krijg je van het Agentschap Innoveren en Ondernemen een automatische ontvangstbevestiging via e-mail met als bijlage een samenvatting van je ingediende subsidieaanvraag.

Afgesloten oproepen

Hieronder vind je de detailinformatie en aanvraagdocumenten van de afgesloten oproepen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail