Getuigschrift ondernemersvaardigheden universiteiten en hogescholen

Ook hogescholen en universiteiten die hun studenten voorbereiden op het ondernemerschap, kunnen het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer uitreiken.

Studenten zijn diegenen die ingeschreven zijn met een diplomacontract in een bacheloropleiding.

Modaliteiten

Zij mogen dit getuigschrift uitreiken aan de student die:

  • een cursus van minstens 128 lesuren
  • verspreid over ten minste 3 maanden
  • met vrucht heeft gevolgd
  • en waarin het programma zoals bepaald in art. 6 KB aan bod kwam.

Werkwijze

Bij wijze van auto-controle worden de hogescholen en universiteiten verzocht een verklaring op eer te ondertekenen (zie sjabloon). De verklaring dient op niveau van de universiteit of hogeschool te worden afgeleverd (dus niet op niveau van faculteit of afdeling) en ondertekend door de rector of algemeen directeur van de hogeschool.

De programma’s dienen voorafgaandelijk voor controle  te worden aangeboden aan:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team Vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
vestigingsvoorwaarden@vlaio.be

De voorafgaandelijke controle van het leerprogramma gebeurt op basis van een voldoende gedetailleerde leerinhoud. Voor de uitreiking van het getuigschrift dient onderhavig sjabloon te worden gebruikt. Het getuigschrift dient bijkomend minimum te worden voorzien van het logo van de desbetreffende hogeschool of universiteit.

Voor vragen en toelichting kan je terecht bij het Team Vestigingsvoorwaarden (Contactpersoon: Saskia Baele - T 02 553 37 61).

Aangezien de werkwijze in functie van praktijk nog verder kan worden gemoduleerd, adviseren wij je in de beginfase regelmatig deze site te consulteren.

Het lettertype "Calibri" dient in het getuigschrift te worden gebruikt.