Voorwaarden

Voor deze oproep gelden drie oproep specifieke ontvankelijkheidsvoorwaarden waar aan voldaan moet worden.

Zo is het, naast de verplichte vooraanmelding, vereist dat de projectvoorstellen betrekking hebben op samenwerkingsverbanden tussen minstens 2 innovatieclusters en dat de link met de respectievelijke innovatieclusters aantoonbaar is. Deze voorwaarden worden in detail verduidelijkt in het oproepdocument.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail