Een interreg-project indienen

Interreg-programma’s werken met vooraf gepubliceerde en regelmatige projectoproepen.

Projectideeën kan je ten allen tijde vooraf, tussentijds en na projectoproepen aanmelden of consulteren bij de programma’s. Hetzij via een tool op de programmawebsite, hetzij rechtstreeks bij specifieke contactpersonen, ook “contactpunten” of “projectmanagers” genoemd. Je kan je aanmelden als potentiële “lead partner” (projectcoördinator) of als “projectpartner” voor jouw eigen projectidee of dat van anderen.

Projectdossiers worden via een online platform ingediend tijdens projectoproepen.

Zowat alle programma’s werken met een 2-staps procedure:

  • stap 1: aanvragers dienen een projectconcept in waarna een eerste preselectie plaatsvindt;
  • stap 2: aanvragers die gepreselecteerd werden, worden uitgenodigd een volledig uitgewerkt projectdossier in te dienen, waarna een finale selectie plaatsvindt.

De termijnen voor het doorlopen van de 2stappen varieert per programma. Reken op een periode tussen de 7 en 12 maanden van indiening van een concept t.e.m. beslissing over een uitgewerkt projectdossier.

Beslissingen over preselectie of finale selectie worden genomen door een Comité van Toezicht waarin politiek-ambtelijke vertegenwoordigers zetelen van de regio’s die een programmagebied uitmaken. De programmasecretariaten lichten de projectdossiers vooraf technisch door en brengen een onafhankelijk advies uit ten aanzien van het Comité van Toezicht.

Verschillende programma’s organiseren al een eerste projectoproep. Ga naar de Projectoproepen Interreg voor een overzicht van geplande, lopende en afgesloten projectoproepen.

Heb je plannen om een projectidee of concept aan te melden en je zit nog met vragen? Bij Dienstverlening staat een overzicht van de programmawebsites en de contactpersonen die jou kunnen helpen. We bieden er ook een duidelijk overzicht van de verschillende manieren waarop een onderneming bij een Interreg-project betrokken kan zijn.