Detailhandelsbeleid

Provinciaal detailhandelsbeleid

In Vlaanderen moeten de detailhandelsvisies van provinciale en lokale bestuursniveaus afgestemd zijn op de doelstellingen van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. De 5 provincies ontwikkelden daarom een interprovinciale detailhandelsvisie met volgende krachtlijnen:

  • Kernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten
  • Een selectief locatiebeleid voor nieuw winkelaanbod
  • Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel
  • Een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen
  • Detailhandelsbeleid vraagt om een geïntegreerde en integrale aanpak
  • Een structurele aanpak van het detailhandelsbeleid
  • Detailhandelsbeleid op maat van de gemeente