Detailhandelsbeleid

Europees detailhandelsbeleid

Europa kijkt vooral toe op de goede naleving van de dienstenrichtlijn en is zeer alert voor de belemmeringen die de EU-lidstaten soms opwerpen voor de vestiging van nieuwe winkels.

Met wat vertraging heeft de Europese Commissie ook de problematiek van de leegstand in de kernen van steden en gemeenten ontdekt en de problemen die vooral kleinere retailondernemingen hebben met de digitale transformatie. De Commissie liet rond die onderwerpen een studie uitvoeren, publiceerde daarover een best practices gids voor lokale overheden en organiseerde workshops voor dezelfde doelgroep.

Meer informatie op de retailpagina van de Europese Commissie.