Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Voorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een COOCK-project kan aangevraagd worden door één of meerdere erkende Vlaamse ‘organisaties voor onderzoek & kennisverspreiding’. Niet-Vlaamse onderzoeksorganisaties kunnen medeaanvrager zijn.

Projecten kunnen ingediend worden in het kader van de jaarlijkse oproep COOCK, de oproepen van het Vlaams clusterbeleid of van een CORNET-oproep.

Voor wie bestemd?

De doelgroep van COOCK-projecten zijn alle ondernemingen binnen het innovatiespectrum (trekkers, vroege gebruikers, vroege/late volgers en alle bedrijven in de waardeketen). De focus ligt op kmo’s, maar ook grote (niet O&O-intensieve) ondernemingen kunnen betrokken worden.  

Een actieve betrokkenheid van de doelgroep voor, tijdens en na het project is essentieel. Om de interactie met de doelgroep te stimuleren moet voor elk project een representatieve begeleidingsgroep worden samengesteld.

Hoe lang duurt een COOCK-project?

Binnen een COOCK-project heeft deel A een projectduur van minimum 1 en maximum 3 jaar (max. 2 jaar voor CORNET-projecten) en een minimum omvang van 1 VTE. Het opstarten van ondernemingsspecifieke projecten kan doorlopend, tot 2 jaar na afloop van deel A, waardoor de maximale totale projectduur 5 jaar bedraagt. 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Volgende activiteiten zijn onderdeel van deel A van een COOCK-project: 

  • collectief onderzoek: vertaalonderzoek en eventueel additionele kennisopbouw en/of generische cases;
  • activiteiten in het kader van algemene brede kennisverspreiding en -transfer (seminaries, publicaties, workshops, demonstraties, lezingen, website, enz.).

De handleiding COOCK-projecten gaat dieper in op de aard en het doel van de steunbare activiteiten binnen deel A.

Ondernemingsspecifieke projecten die onderdeel zijn van deel B van een COOCK-project kunnen variëren van het uittesten van de haalbaarheid tot het implementeren van een technologie/kennis binnen één of meerdere ondernemingen. Voor een eventuele steunaanvraag wordt verwezen naar volgende VLAIO-steunprogramma’s: kmo-portefeuille, kmo-groeisubsidies, ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten, strategische transformatiesteun.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

COOCK: coock@vlaio.be
Clusterbeleid: clusters@vlaio.be
CORNET-oproep: cornet@vlaio.be

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail