Wat

Projecten van speerpuntclusters rond industrie 4.0, circulaire economie of energie.

Om projecten van speerpuntclusters in de transitieprioriteiten mogelijk te maken, worden middelen beschikbaar gesteld voor steun aan kennisopbouw en activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw. Deze projecten moeten wel aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters én de doelstellingen van de transitieprioriteiten Circulaire Economie, Industrie 4.0 of Energie. Voor deze clusterprojecten is, naast de speerpuntcluster, de betrokkenheid van minstens één actor uit het transitiedomein vereist.

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster, de transitiemanager of het Agentschap Innoveren & Ondernemen om projectideeën en volgende stappen te bespreken. Samen met de speerpuntcluster zal er ook in overleg worden gegaan met de transitiemanager om de aansluiting met de transitieprioriteit af te toetsen.

Voor deze oproep komen volgende activiteiten voor steun in aanmerking:

  1. kennisopbouw
  2. activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw

Afhankelijk van de gekozen activiteiten komen de volgende projecttypes in aanmerking:

  • Haalbaarheidsstudies: O&O haalbaarheidsstudies
  • Kennisoverdracht en -verspreiding: projecttype nog in ontwikkeling
  • Kennisopbouw door meerdere bedrijven i.s.m. kenniscentra: ICON-projecten en projecten Coöperatief
  • Kennisopbouw door ‘kenniscentra’: SBO-projecten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail