Vervolgstappen

De bestaande procedures van de speerpuntclusters voor de toekenning van de geoormerkte middelen aan projecten vormen de basis voor de evaluatie van de clusterprojecten in de transitieprioriteiten. Additioneel aan de projectspecifieke criteria zal de transitiemanager een evaluatie doen van de bijdrage van het project aan de transitieprioriteit. Per speerpuntcluster zullen er afspraken gemaakt worden over hoe deze evaluatie in de bestaande procedure zal worden opgenomen. Afwijkingen van de bestaande procedures van de speerpuntcluster zijn mogelijk, bijv. omwille van timing, thema,… In dat geval zullen de speerpuntcluster en het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen in onderling overleg een aangepaste procedure afspreken.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail