Sfeerfoto Leuven op unsplash

City of Things – Slimme steden en gemeenten

Wat is de oproep City of Things?

We voorzien elk jaar middelen voor projecten City of Things. Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken via het Internet of Things of met open data kunnen een aanvraag indienen. We mikken op maatschappelijke uitdagingen in de domeinen Smart Economy, Smart Government, Smart Living, Smart People, Smart Mobility en Smart Environment. Samenwerking, opschaling, implementatie en disseminatie zijn daarbij belangrijke elementen.

Omdat we willen dat steden en gemeenten kennis en ervaring opdoen en een heel innovatietraject doorlopen, voorzien we een groot deel van de steun voor het inkopen van externe ondersteuning. Ook een proof of concept, marktverkenning en de voorbereiding van de aanbesteding en implementatie kunnen met de steun gerealiseerd worden.

In juni 2021 werd de 4e oproep City of Things gelanceerd. De steunenveloppe bedraagt € 9 miljoen euro. De focus van deze oproep ligt op opschaling en implementatie. De middelen worden in de 1e plaats voorzien voor projecten binnen het Smart Economy domein maar ook aanvragen binnen de andere domeinen kunnen ingediend worden.

In de 1e fase van de oproep 2021 werden 26 ideefiches ingediend:

 1. Stad Mechelen - Smart City Platform aantrekkelijk economisch klimaat en leefbaarheid burger
 2. Stad Roeselare – Evenementenloket
 3. POM-OC West - Datagedreven detailhandel
 4. IOK – Incentiveringsplatform
 5. Stad Brugge/Gent - Data-economie Open data
 6. Stad Brugge/Gent - Toerisme en Economie
 7. Stad Brugge - Rekenmodel luchtkwaliteit
 8. Stad Roeselare - Machine Learning en mobiele sensor modules
 9. Stad Hasselt – Mobicon
 10. Stad Hasselt – Mobiliteitskrediet
 11. Stad Genk - Digitale tool voor het uitgiftebeleid van bedrijventerreinen
 12. Stad Hasselt - Slimme markten
 13. Stad Halle - Publiciteit via slimme interactieve infozuilen
 14. Stad Oostende - Circulaire economie en urban mining
 15. Stad Antwerpen - Museum Monitoring tool
 16. Stad Antwerpen - Generiek dataplatform
 17. Stad Antwerpen - Slimme Vloottools
 18. Stad Antwerpen - Meetbare Mobiliteit
 19. Stad Antwerpen – Koelvrachtwagens
 20. Stad Antwerpen - Dynamische vensteruren
 21. Stad Antwerpen - Slimme vrachtroutetoets
 22. Stad Antwerpen – Freeriders
 23. Provincie Oost-Vlaanderen - Bereikbaarheid van lokale handelszaken slim faciliteren
 24. Stad Hasselt - Smart City Platform Leegstand
 25. Stad Hasselt - Smart City Platform Slimme stadsdistributie
 26. Intercommunale Leiedal – Leegstand in commerciële gebouwen

In de 2e fase is het de bedoeling dat er partnerschappen gevormd worden en dat de ideeën uitgewerkt worden in een officiële aanvraag. Hiervoor kunnen lokale besturen en de organisaties die partner kunnen zijn in een project ondersteuning krijgen:

 1. Vorming van partnerschappen: Nathalie Dumarey – VVSG
 2. Vragen aan de markt (smart city ondernemingen): Peter Vandeurzen – Slimme Regio Vlaanderen
 3. Vragen over datastandaarden, bouwstenen, architectuur, VLOCA,…: Willem Geelen – Digitaal Vlaanderen en Bart Scheenaerts – Binnenlands bestuur
 4. Vragen in verband met de focus van het project, de werkpakketten, KPI’s, impact op langere termijn,…: Gilles De Roo – KPMG

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail