Wat is de oproep City of Things?

Oktober 2019: Ook de tweede oproep City of Things is een succes. Er werden 24 projectaanvragen ingediend. De jury kan nu aan de slag om de projecten te beoordelen en de voorziene 4 miljoen euro toe te kennen.

We voorzien opnieuw 4 miljoen euro om projecten van steden en gemeenten te ondersteunen. Dit keer zijn we op zoek naar steden en gemeenten met een duidelijk engagement om met smart city, Internet of Things en open data aan de slag te gaan. Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme, innovatieve manier willen aanpakken en daarbij willen samenwerken met ondernemingen. Omdat we willen dat steden en gemeenten kennis en ervaring opdoen, een heel innovatietraject doorlopen en effectief gaan aanbesteden en implementeren, voorzien we een groot deel van de steun voor het inkopen van externe ondersteuning.

Concreet:

  • Projecten en ideeën die verankerd zijn in het bestuursakkoord en/of de meerjarenbegroting komen in aanmerking voor steun. 
  • Welk soort uitdagingen zoeken we? Alles wat te maken heeft met IoT, open data, Smart City,… Projecten die louter betrekking hebben op het digitaliseren van bestaande processen of oplossingen van steden en gemeenten komen niet in aanmerking. We zoeken projecten die ideeën rond smart city naar een hoger niveau kunnen tillen samen met externen en met bedrijven en die het engagement aan gaan om slimme toepassingen zullen aanbesteden en implementeren.
  • In tegenstelling tot de vorige oproep mikken we nu niet op horizontale, structurele projecten. 
  • Uitdagingen waarvoor nog geen marktklare oplossingen beschikbaar zijn of oplossingen die nog gevalideerd moeten worden in een gebruikersomgeving. 
  • We zoeken projecten met een innovatief karakter én die oog hebben voor interoperabiliteit en herbruikbaarheid.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail