Wat

Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik… de innovatieve mogelijkheden van het Internet of Things om het leven aangenamer en duurzamer te maken, lijken eindeloos. Met een enorm potentieel in baanbrekende nieuwe technologieën en een ontluikend kmo-ecosysteem heeft Vlaanderen een kans om topspeler te worden in de geconnecteerde wereld. Tijd om een versnelling hoger te schakelen door op een slimme manier samen te werken aan een slimmer, beter en duurzamer Vlaanderen.

Slimme steden

In een slimme stad creëren stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven samen oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Dit kan gaan om het verminderen van files, het creëren van een duurzame distributie van goederen naar en van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, het zorgen voor optimaal parkeerbeleid, efficiëntere dienstverlening, enz. Overal in Europa spannen steden en gemeenten zich al in om slimme en duurzame projecten uit te werken, vaak in samenwerking met bedrijven en academische instellingen. Het is van belang dat deze projecten ook effectief geïmplementeerd raken en daadwerkelijk op grote schaal uitgerold worden om een impact te hebben op de levenskwaliteit van de burgers in de steden en gemeenten.

Internet of Things

We zien dat er meer ‘dingen’ dan mensen geconnecteerd zijn met het internet. Allerlei fysieke objecten (bv. straatverlichting, verkeersborden, auto’s…) zijn online verbonden. Dit laat niet alleen toe om een reeks gegevens van deze objecten (bv. stand van verkeerslicht,…) te verzamelen in real-time, maar deze objecten kunnen, doordat ze met elkaar verbonden zijn, ook in real-time aangestuurd worden. Op basis van deze gegevens is daarnaast een snellere en meer gedetailleerde monitoring van allerlei parameters mogelijk.

Oproep City of Things

Als een gemeente iets wil ondernemen op vlak van de ‘verslimming’ en het toepassen van Internet of Things om economische groei te ondersteunen of de dienstverlening te verbeteren, is overleg cruciaal. Dat kan gaan van overleg binnen de gemeente tot overleg met stakeholders, tussen overheidsniveaus, met naburige gemeenten en de regio, met de burgers en ondernemers in de gemeente,… 

Maar hoe begin je er aan, wie betrek je er bij, wat is een goede aanpak, welke vaardigheden heb je nodig en wie doet wat binnen het gemeentebestuur? Via deze oproep willen we best cases ontwikkelen en uitdragen om te vermijden dat telkens opnieuw leergeld moet betaald worden.

Met deze oproep willen we dus steden en gemeenten ondersteunen in het verwerven van de  noodzakelijke inzichten om over te kunnen gaan tot een daadwerkelijke implementatie (een commerciële aanbesteding of een eigen ontwikkeling) van smart city toepassingen met gebruik van Internet of Things technologieën. Dit omvat onder andere het bepalen van het samenwerkingsmodel, technische studie, gebruikersonderzoek, bepalen van de noden, enz.
 

Venster sluiten

De begrippen Smart City en Internet of Things blijven toch wat vaag. Waar kunnen we goede voorbeelden vinden?

Mijn bedrijf heeft een technologie dat nog niet in Vlaanderen werd geïmplementeerd. Kan deze technologie deel uitmaken van één of meerdere van de projecten?

Het is niet de bedoeling dat het gewoon aankopen van een technologie, die al klaar is voor de markt, gesteund wordt in deze oproep. Als er nog inspanningen nodig zijn voor de inpassing van de technologie in de lokale situatie kan het mogelijks wel.
We plannen om na het eerste indienmoment de bezorgde ideeën te publiceren. Zo kunnen mogelijke geïnteresseerden (steden, gemeenten en organisaties die werken voor steden en gemeenten) nog aansluiten. Ook voor uw bedrijf kan dit een opportuniteit zijn. Bij afloop van de gesteunde projecten kan u misschien ook uw technologie verkopen aan een van hen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail